Jdi na obsah Jdi na menu

Výroční zpráva 2023

VÝROČNÍ ZPRÁVA SDČR MO BUŠTĚHRAD z.s.
„Věčně mladí “
Rok 2023
 
Obsah:
 
Členky výboru
Členská základna
Pravidelné akce 2023
Ostatní akce 2023
Poděkování
Plány na rok 2023
Hospodaření v roce 2023
 
Členky výboru
 
Na Členské schůzi 28. 11. byl schválen výbor spolku ve stejném složení jako dosud.
Předsedkyně spolku – Stanislava Šumná – statutární orgán
Místopředsedkyně – Anna Kořínková – statutární orgán
Marie Týčová - hospodářka 
Členka výboru – Eva Procházková
Předsedkyně Kontrolní a revizní komise – Zdeňka Doušová
Členky KRK – Jitka Fršlínková, Marie Kaiserová
 
Členská základna
 
Členská základna se tento rok opět zvýšila na 57 členů. 
Z tohoto počtu jsou 4 členů do 65 let, z toho je jedna členka invalidní důchodkyně. 53 členů je tedy nad 65 let, nejstarší člence je 88 let. 
Mužů je 9 a žen 48. Buštěhradských obyvatel je 38 a z okolních obcí 19 členů. 
Členové z okolních obcí jsou na Buštěhrad navázaní, většinou se jedná o rodáky.
 
Pravidelné akce v roce 2023
 
     Jako vždy jsme se celý rok v úterý od 15.00 do 18.00 scházeli ve Spolkové místnosti na Zámku. Při těchto setkáních hrajeme stolní hry, diskutujeme, plánujeme. 
     Pokračujeme v našich víceméně pravidelných vycházkách do okolí, které se konají vždy první sobotu v měsíci, a zúčastňuje se jich různý počet „pochodníků“, někdy 10 jindy 20 i více. 
     
 
Těmito pochody jsme přispívali km do „Štafetového putování kolem rovníku „
které jsme na konci roku 2023 dokončili.
     Dále pokračujeme v pravidelném a úspěšném cvičení Jógy s panem Valeriánem Gnapem, do kterého se začala zapojovat širší veřejnost a kterému se věnujeme již šest let. 
     Třetí rok pokračuje cvičení každé pondělí od 9.00 s paní Jitkou Fršlínkovou, která se stará o celkové udržení kondice cvičenek.     
     K pravidelným činnostem také patří péče o památník Italských vystěhovalců, kterému se s pečlivostí věnuje paní Marie Kaiserová. 
 
Ostatní akce 2023
 
Leden  2023 –  mimo pravidelné aktivity jsme se tradičně setkali na Tříkrálovém pochodu. Zavzpomínali jsme na Retro výstavě v Kotvě.
 
Únor 2023  - mimo pravidelné jsme zorganizovali přednášku o Basileji naší členky paní Jitky Havlíčkové.
 
Březen 2023 – opět mimo pravidelné akce jsme pořádali MDŽ, s hudbou a stánky s rukodělnými drobnostmi, které si návštěvníci mohli koupit.
Společně s knihovnou jsme pořádali bulharský svátek jara BABA MARTA.
Také jsme si poslechli další přednášku paní Havlíčkové o Švýcarsku.
 
Duben 2023 – mimo pravidelné tři aktivity týdně jsme uspořádali procházku K Jánu. Úspěšná byla výprava vlakem po trati nazvané Pražský Semmering.
 
Květen 2023 – mimo pravidelné akce jsme navštívili Bečov nad Teplou a klášter Teplá. 
 
Červen 2023 – mimo pravidelné akce jsme zorganizovali procházku do Stehelčevse a Stromovky s naší profesionální průvodkyní paní Lídou. Již po několikáté jsme se byli napít vody z kouzelné studánky Ve žlábku v Poteplí.
 

cilova-fotka---okorske-podhradi.jpg

Červenec 2023 – v prázdninovém provozu jsme zůstali věrni Sedánkám.
Již po druhé jsme se vypravili do Levandulové zahrady v Klapý a navštívili Kloboukový den.

Srpen 2023 – ani v srpnu jsme nezaháleli a zorganizovali vycházku s paní Lídou, profesionální průvodkyní, kolem Berounky z Černošic do Radotína.

Září 2023 – vrátili jsme se k pravidelným třem aktivitám týdně. Povedl se nám výlet do sklárny Pačinek a do Nového Boru.

sklenena-zahrada-1.jpg

Říjen 2023 – mimo pravidelné akce jsme byly na procházce po kladenském Sletišti.
 
Listopad 2023 – v tomto měsíci jsme opět využívali hlavně pravidelné akce,
Ale byli jsme také na vycházce do Hřebče a Oázy v Kladně.
Na konci měsíce jsme zorganizovali Členskou schůzi spolku.
 
Prosinec 2023 – v posledním měsíci v roce se nám mimo pravidelné aktivity, podařilo uskutečnit výlet na Adventní slavnosti v Nelahozevsi.
 
Poděkování
 
     Každoročně děkujeme v první řadě MěÚ, který nás podporuje nejen finančně.
     Opakovaně děkujeme také všem pracovnicím Infocentra Buštěhrad, které nám vždy vyjdou vstříc a pomáhají nám zejména v propagaci našich akcí a tvoření plakátků.
     Poděkovat chceme také Technickým službám města, které nám vždy ochotně pomáhají při celoroční péči o stromy, které nám pomohly vysadit.
    Dík patří členkám výboru a všem aktivním členům spolku, kteří se podílejí na zdárném průběhu všech akcí, protože bez jejich pomoci by se nepodařily uskutečnit.
    Rok 2023 byl pro naši činnost opět úspěšný.
 
Plány pro rok 2024
   
     V roce 2024 budeme pokračovat v pravidelných akcích cvičení, vycházky a Sedánky. Plánujeme další výlety do vzdálených míst a jistě nezapomeneme ani na tradiční Štrůdlování. Jsme připravení využít všech příležitostí, které rok 2024 poskytne. 
 
                    Výroční zprávu napsala Stanislava Šumná

Hospodaření

 
Náklady – prostředky použité z dotace MěÚ
Doprava                                                                40 008,-Kč
Kancelářské potřeby                                                  767,- Kč
Pohoštění, ceny + dárky                                        5 000,- Kč
Památník Italům 1 000,- Kč
Hudba                                                                             0,- Kč
Přednášky                                                                3 000,-Kč
Vybavení                                                                  1 000,- Kč
Osobní – telefony 2 000,-Kč
Služby (Infocentrum)                                                       0,- Kč
Pronájmy (sál)                                                        10 000,-Kč
 
CELKEM                                                                62 775,- Kč
 
Náklady – prostředky použité z vlastních příjmů
Nákup členských známek                                            500,-Kč
Doména 1 275,- Kč
 
Kancel. Potřeby- dokl. č. 142 barva tiskárna             2 471,- Kč
Pohoštění, věcné dary – doplatek dokladu č. 97          160,- Kč
Osobní telefony – doplatek dokladu č. 141                   247,- Kč
Za vedení účtu v bance                                                 563,- Kč
Platební karta                                                                135,- Kč
Oběd řidič (Bečov nad Teplou)                                       230,- Kč
Pronájem sálu                                                            15 500,-Kč
Nákup externího disku                                                  2 339,-Kč
Pohoštění MDŽ 3 937,- Kč
Hudba MDŽ 2 500,- Kč
Mapa Říp – Blaník                                                           99,-Kč
Celkem                                                                      29 956,- Kč            
 
SOUČET VÝDAJŮ                                                     92 731,- Kč  
 
Příjmy 
Dotace MěÚ 70 000,- Kč
Prodej členských známek                                             1 600,- Kč  
Příspěvky získané při akcích + doprava 20 752,- Kč
Jóga – V. Gnap                                                            4 200,- Kč
 
SOUČET PŘÍJMŮ                                                        96 552,- Kč
 
Hospodářský výsledek                                               3 821,- Kč

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář