Jdi na obsah Jdi na menu

Výroční zpráva 2022

30. 11. 2023
VÝROČNÍ ZPRÁVA SDČR MO BUŠTĚHRAD z.s.
„Věčně mladí “
Rok 2022
 
Obsah:
 
Členky výboru
Členská základna
Pravidelné akce 2022
Ostatní akce
Poděkování
Hospodaření v roce 2022
Plány na rok 2022
 
Členky výboru
 
Členky výboru jsou zakládajícími členkami, které byly zvoleny na Ustavující schůzi 23.11.2015. Marie Týčová jako hospodářka působí od roku 2019.
Předsedkyně spolku – Stanislava Šumná – statutární orgán
Místopředsedkyně – Anna Kořínková – statutární orgán
Předsedkyně Kontrolní a revizní komise – Zdeňka Doušová
Členky KRK – Jitka Fršlínková, Marie Kaiserová
Členka výboru – Eva Procházková
 
Členská základna
 
Členská základna se tento rok opět zvýšila na 55 členů. 
Z tohoto počtu jsou 5 členů do 65 let, z toho je jedna členka invalidní důchodkyně. 50 členů je tedy nad 65 let, nejstarší člence je 87 let. 
Mužů je 9 a žen 46. Buštěhradských obyvatel je 36 a z okolních obcí 19 členů. 
Členové z okolních obcí jsou na Buštěhrad navázaní, většinou se jedná o rodáky.
 
Pravidelné akce v roce 2022
 
     Jako vždy jsme se celý rok v úterý od 15.00 do 18.00 scházeli ve Spolkové místnosti na Zámku, na podzim jsme uvolnili spolkovou místnost ZUŠ, která procházela rekonstrukcí, a scházeli jsme se v prostorách hasičárny, kterou pro nás hasiči každé úterý uvolňovali a za to jim velmi děkujeme. K setkávání jsme využívali také Infocentrum. Při těchto setkáních hrajeme stolní hry, diskutujeme, plánujeme. 
     Pokračujeme v našich víceméně pravidelných vycházkách do okolí, které se konají vždy první sobotu v měsíci, a zúčastňuje se jich různý počet „pochodníků“, někdy 10 jindy 20 i více. 
     Těmito pochody přispíváme km do „Štafetového putování kolem rovníku „
 paní a pan Doušovi cestu provází fotografiemi míst, kam jsme „došli“, každý si tak může o daném místě něco přečíst a seznámit se s místem, kam by se pravděpodobně nepodíval. Tak je naše putování atraktivnější.
V roce 2022  jsme celkem nachodili 27 568 km což činí o více jak 10 000 km než v roce loňském. Mámě tedy za sebou již 69% trasy. Větší úspěšnost opět přičítám na konto našeho člena Jaroslava Douši, který pečlivě km zaznamenává. 
Přesto si myslíme, že naši chodci nachodí km více, jen vždy km panu Doušovi zapomínají oznámit.  
     Dále pokračujeme v pravidelném a úspěšném cvičení Jógy s panem Valeriánem Gnapem, do kterého se začala zapojovat širší veřejnost a kterému se věnujeme již pět let. 
     Druhý rok pokračuje cvičení každé pondělí od 9.00 s paní Jitkou Fršlínkovou, která se stará o celkové udržení kondice cvičenek.     
     K pravidelným činnostem také patří péče o památník Italských vystěhovalců, kterému se s pečlivostí věnuje paní Marie Kaiserová. 
 
Ostatní akce 2022
 
Leden  2022  –  mimo pravidelné aktivity jsme se tradičně setkali na Tříkrálovém pochodu, kterého se zúčastnil velký počet účastníků přesto, že nám počasí opravdu nepřálo. 
 
Březen 2022 – opět mimo pravidelné akce jsme pořádali Jarní posezení, s hudbou a stánky s rukodělnými drobnostmi, které si návštěvníci mohli koupit.
Seminář pořádaný Moudrou sovičkou a Vodafonem pro seniory nad 65 let, 
Který jim pomáhá s prací s chytrými telefony a tablety. Zájem byl veliký.
 
Duben 2022 – velkou akcí byl autobusový výlet na Svatou horu u Příbrami, kterou nás provedla naše osvědčená profesionální průvodkyně paní Lída.
 
Květen 2022  – další větší akcí byl velmi vydařený výlet do Průhonic, kterými nás provedla paní Dana Mocová, která se na opravách a budování parku organizačně podílela. Na tento výlet jsme využili městskou a meziměstskou dopravu.
 
Červen 2022 – v červnu se nám díky paní Z. Doušové a A. Kořínkové konečně podařil autobusový výlet do vily Tugendhat v Brně, který nás všechny velmi potěšil.
Tiché údolí a Pivovar v Úněticích byl dalším červnovým úspěšným cílem.

pred-vilou-tugendhat.jpg

Foto J. Havlíčková

Červenec 2022 – opět jsme využili naše soukromé automobily a třemi jsme se vydali na vyhlídku Pěnčina nad Zbečnem a cestou domů jsme navštívili Lány. 
V malé obci Klapý v Levandulové zahradě Anette jsme se zúčastnili Kloboukového dne.

kloboukovy-den---snad-to-neni-takova-katastrofa.jpg

Foto J. Havlíčková

Srpen 2022 – ani v srpnu jsme nezaháleli a zúčastnili se komentované prohlídky Slaného.

Září 2022 – jsme pro velký zájem opakovali úspěšné školení o zacházení s chytrými telefony a tablety pro osoby starší 65 let pořádané Chytrou sovičkou a Vodafonem. 

 

vyklad-pruvodce.jpg

                                                                          Chebský hrad (foto J. Pergl)
 
Říjen 2022 – byl uskutečněn autobusový výlet do Chebu, kterým jsme pokračovali v našem poznávání po poohří.
Úspěšnou akci Běh Oty Pavla jsme podpořili naší vycházkou po trase dlouhé 
5 km, kterou jsme uskutečnili i ve velmi nepříznivém počasí.
Štrúdlování je již tradiční úspěšnou akcí na podzimním Jarmarku.
Získané finanční prostředky jsme využili k další výsadbě ovocných stromů. S výsadbou nám pomáhají Technické služby města.
 
Listopad 2022 – v tomto měsíci jsme využívali hlavně pravidelné akce
 
Prosinec 2022 – v posledním měsíci v roce se nám podařilo mimo pravidelné aktivity navštívit Muzeum Policie ČR, které nás velmi nadchlo. Současně jsme si zde vyslechli přednášku o bezpečnosti seniorů.
Uskutečnila se také Členská schůze spolku.
 
Poděkování
 
     Jako každý rok náš dík patří v první řadě MěÚ, který nás jako vždy podporoval v našich aktivitách nejen finančně.
     Opakovaně děkujeme také všem pracovnicím Infocentra Buštěhrad, které nám vždy vyjdou vstříc a pomáhají nám zejména v propagaci našich akcí a tvoření plakátků.
    Velké díky patří také Hasičům, kteří nám ochotně nabídli své prostory k našim Sedánkám, když v době rekonstrukce ve Spolkové místnosti vyučovala ZUŠ.
    Poděkovat chceme také Technickým službám města, které nám vždy ochotně pomáhají zejména při výsadbě stromků a celoroční péče o ně.
    Dík patří členkám výboru a všem aktivním členům spolku, kteří se podílejí na zdárném průběhu všech akcí, protože bez jejich pomoci by se nepodařily uskutečnit.
    Rok 2022 byl úspěšný, těšíme na rok 2023, kdy se pokusíme být aktivní tak, jak nám okolnosti dovolí.
  
PLÁNY PRO ROK 2023
   
     V roce 2023 budeme pokračovat v pravidelných akcích cvičení, vycházky a Sedánkách. Plánujeme další výlety do vzdálených míst a jistě nezapomeneme ani na tradiční Štrúdlování. Opět jsme zvědaví, co rok 2023 přinese, a jsme připravení využít všech příležitostí 
 
                    Výroční zprávu napsala Stanislava Šumná
 
 
 
 
Hospodaření
 
Náklady – prostředky použité z dotace MěÚ
Doprava                     38 000,-Kč
Kancelářské potřeby 2 000,- Kč
Pohoštění, ceny + dárky 6 000,- Kč
Památník Italům          0,- Kč
Hudba                     0,- Kč
Přednášky 3 648,-Kč
Vybavení                    0,- Kč
Osobní – telefony 2 000,-Kč
 
CELKEM          51 648,- Kč
 
Náklady – prostředky použité z vlastních příjmů
Nákup členských známek 1 000,- Kč
Doména 1 275,- Kč
Doprava  Cheb – doplatek dokladu č. 76          18 219,- Kč
Kancel. Potřeby – doplatek dokladu č. 77     623,- Kč
Pohoštění, věcné dary – doplatek dokladu č. 80                     532,- Kč
Osobní telefony – doplatek dokladu č. 120                                43,- Kč
Pohoštění Jarní posezení 1 744,- Kč
Za vedení účtu v bance     189,- Kč
 
Celkem                                         23 625,- Kč            
 
SOUČET VÝDAJŮ                               75 273,- Kč  
 
Příjmy 
Dotace MěÚ 60 000,- Kč
Prodej členských známek   2 300,- Kč  
Příspěvky získané při akcích + doprava   9 900,- Kč
Příjmy – Štrúdlování   3 322,- Kč
 
SOUČET PŘÍJMŮ                                                        75 522,- Kč
 
Hospodářský výsledek                                                  245,- Kč
 
 
  
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář