Jdi na obsah Jdi na menu

Výroční zpráva 2021

2. 2. 2022

VÝROČNÍ ZPRÁVA SDČR MO BUŠTĚHRAD z.s.

„Věčně mladí “

Rok 2021

Obsah:

1. Členky výboru

2. Členská základna

3. Pravidelné akce 2021

4. Ostatní akce

5. Poděkování

6. Hospodaření v roce 2021

7. Plány na rok 2021

 

1. Členky výboru

Členky výboru jsou zakládajícími členkami, které byly zvoleny na Ustavující schůzi 23.11.2015. Marie Týčová jako hospodářka působí od roku 2019.

Předsedkyně spolku – Stanislava Šumná – statutární orgán

Místopředsedkyně – Anna Kořínková – statutární orgán

Předsedkyně Kontrolní a revizní komise – Zdeňka Doušová

Členky KRK – Jitka Fršlínková, Marie Kaiserová

Členka výboru – Eva Procházková

2. Členská základna

Členská základna se tento rok zvýšila na 51 členů.

Z tohoto počtu jsou 2 členky do 65 let, z toho je jedna členka invalidní důchodkyně. 49 členů je tedy nad 65 let, nejstarší člence je 86 let.

Mužů je 8 a žen 43. Buštěhradských obyvatel je 35 a z okolních obcí 16 členů.

3. Pravidelné akce v roce 2021

Jako vždy jsme se celý rok v úterý od 15.00 do 18.00 scházeli ve Spolkové místnosti na Zámku, pokud nám to situace s ohledem na covid dovolila. Scházíme se v úterý od 15.00 do 18.00 na „Sedáncích“. Při těchto setkáních hrajeme stolní hry, diskutujeme, plánujeme.

Našimi pravidelnými činnostmi jsou vycházky do okolí, které se konají každou první sobotu v měsíci, a zúčastňuje se jich vždy různý počet „pochodníků“, někdy 10 jindy 20 i více. V roce 2021 se jich uskutečnilo opět o něco méně než v minulých letech, některé vycházky jsme museli zrušit.

Těmito pochody přispíváme km do „Štafetového putování kolem rovníku „ který už je druhý v pořadí, tentokrát na našich webových stránkách paní a pan Doušovi cestu provází fotografiemi míst, kam jsme „došli“, každý si tak může o daném místě něco přečíst a seznámit se s místem, kam by se pravděpodobně nepodíval. Tak je naše putování atraktivnější.

V roce 2021, jsme celkem nachodili 16 100 km, což činí o 3 815 km více než v roce loňském. Mámě tedy za sebou již 40% trasy. Je vidět, že situace s covidem nás nutí k větší aktivitě mimo uzavřené prostory. Část úspěchu opět přičítám na konto našeho člena Jaroslava Douši, který pečlivě km zaznamenává. Moc děkujeme všem turistům, že se s námi vypravili na další cestu dlouhou 40 075 km.

Dále  pokračujeme v pravidelném a úspěšném cvičení Jógy s panem Valeriánem Gnapem, do kterého se začala zapojovat širší veřejnost a kterému se věnujeme již čtyři roky.

Od září ke cvičení využíváme velký sál na našem zámku.

Cvičíme tak v krásném prostředí a ve větším teple, které pro naše lekce potřebujeme. V létě využíváme ke cvičení i venkovní prostory.

Od září jsme také začali cvičit v pondělí od 9.00 dopoledne s osvědčenou lektorkou, paní Jitkou Fršlínkovou. Toto cvičení je zaměřené na celkové udržení kondice v našem věku. Zúčastňují se, ale i mladší ročníky.

K pravidelným činnostem také patří péče o památník Italských vystěhovalců, kterému se s pečlivostí věnuje paní Marie Kaiserová.

107.jpg

 

4. Ostatní akce 2021

Leden, únor 2021 – jsme bohužel neměli žádné aktivity

Březen 2021 – také v tomto měsíci jsme nemohli být aktivní a také v roce 2021 jsme bohužel museli zrušit plánované oslavy MDŽ.

Květen 2021 – opět pokračují pravidelná jóga, cvičení s Jitkou a Sedánky. Podařilo se nám zajistit jízdu historickou tramvají, kde nám průvodkyně vyprávěla o jejích prožitých letech.

pred-nastupem-do-tramvaje.jpg

Konečně jsme také mohli vyrazit na vycházku, která nás provedla kolem Buštěhradské haldy, kde mnozí z nás ještě nikdy nebyli.

Červen 2021 – jsme se již plně věnovali stálému programu a na víc jsme uskutečnili komentovanou vycházku s kronikářem panem J. Perglem, který nás provedl po všech zajímavostech blízkého okolí, zavedl nás ke kostelíku sv. Jana Křtitele, pomníku obětem leteckého náletu, k žraločím zubům, smírčímu kříži, kostelu ve Vrapicích s hrobem V. Černého.

Podařil se nám také výlet do Peruce, Loun a archeoparku Březno.

skanzen-brezno.jpg

                                                                                     Březno

Červenec, srpen 2021 – jak bývá naším zvykem, tak jsme se o prázdninách věnovali zvýšené pohybové aktivitě. Navštívili jsme Říp a Lovoš.

u-rotundy-sv.jiri.jpg

Na Řípu

Září 2021 – se opět konaly pravidelné akce a na víc jsme se podívali do Karlových Varů na výstavu porcelánu a prošli jsme je s průvodkyní.

zacatek-nasi-prohlidky.jpg

Říjen 2021 – mimo pravidelné aktivity jsme navštívili Zbraslav s průvodkyní.

V roce 2021 se nám po roční přestávce povedlo uskutečnit tradiční Štrúdlování na podzimním Jarmarku.

Získané finanční prostředky bychom opět rádi použili na výsadbu ovocného stromu.

Listopad 2021 – k pravidelným aktivitám přibyla procházka s panem J. Perglem ke kostelíku sv. Jana kde nám pan kronikář povyprávěl o jeho historii.

Prosinec 2021 – v posledním měsíci v roce se nám podařilo plnit jen stálé aktivity a plánované Mikulášské posezení jsme museli z důvodu covidu, zrušit.

Chtěli jsme na něm ocenit aktivní členy, naštěstí se nám podařilo na konci prosince poděkování formou posezení a pohoštění v klubu Aktoffka v užším kruhu.

5. Poděkování

V první řadě opět děkujeme MěÚ, který nás jako vždy podporoval nejen finančně.

Jsme velmi rádi, že jsme mohli přesunout cvičení jógy do zámku, kde jsme začali také s pondělními dopoledními cvičeními. Ušetříme tak značnou částku za pronájem Sokolovny.

Děkujeme také všem pracovnicím Infocentra Buštěhrad, které nám vždy vyjdou vstříc a pomáhají nám zejména v propagaci našich akcí a tvoření plakátků.

Dík patří všem aktivním členům spolku, kteří se podílejí na zdárném průběhu všech akcí, protože bez jejich pomoci by se nepodařily uskutečnit.

Rok 2021 byl i přes všechna opatření úspěšný, těšíme na rok 2022, kdy se pokusíme být aktivní tak, jak nám okolnosti dovolí.

6. PLÁNY PRO ROK 2022

V roce 2021 budeme pokračovat v pravidelných akcích a rádi bychom obnovili v sérii přednášek „ S fotografiemi po Česku“, kterými nás provází naše členka paní Jitka Havlíčková, a v roce 2021 jsme je vynechali.

Opět chystáme společné tvoření, přednášky a výlety po blízkém i vzdálenějším okolí.

Jsme opět zvědaví, co rok 2022 přinese a jsme připravení využít všech příležitostí s ohledem na nařízení a doporučení v nelehké celosvětové situaci.

                                                                                                      Výroční zprávu napsala Stanislava Šumná

7. Hospodaření

Náklady – prostředky použité z dotace MěÚ

Doprava                                                                      30 000,-Kč

Kancelářské potřeby                                                     1 000,- Kč

Pohoštění, ceny + dárky                                               7 610,- Kč

Pronájem                                                                              0,- Kč

Památník Italům                                                                469,- Kč

Hudba                                                                             2 035,- Kč

Přednášky                                                                        5 000,-Kč

Vybavení                                                                            699,- Kč

Osobní – telefony                                                            1 732,-Kč

CELKEM                                                                       48 545,- Kč

Náklady – prostředky použité z vlastních příjmů

Nákup členských známek                                                  1 000,- Kč

Doména                                                                                 987,- Kč

Doprava Zbraslav – doplatek dokladu č.108                      1 751,- Kč

Kancel. Potřeby – doplatek dokladu č. 112                        1 625,- Kč

Přednášky, tvůrčí dílny – doplatek dokladu č. 107               619,- Kč

Za vedení účtu v bance                                                            19,- Kč

Vrácení nevyčerpané dotace 2021                                    41 244,40 Kč

Celkem                                                                             47 245,40 Kč

SOUČET VÝDAJŮ                                                          95 790,40 Kč

Příjmy

Dotace MěÚ                                                                        60 000,- Kč

Prodej členských známek                                                      2 300,- Kč

Příspěvky získané při akcích + doprava                                5 400,- Kč

Příjmy – Štrúdlování                                                              3 630,- Kč

Z účtu v bance                                                                               0,43- Kč

SOUČET PŘÍJMŮ                                                              71 330,43 Kč

Hospodářský výsledek                                                         - 24 459,97 Kč

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář