Jdi na obsah Jdi na menu

Výroční zpráva 2020

15. 2. 2021

VÝROČNÍ ZPRÁVA SDČR MO BUŠTĚHRAD z.s.

„Věčně mladí senioři“

Rok 2020

 

Obsah:

 

1. Členky výboru

2. Členská základna

3. Činnost v roce 2020

4. Pravidelné akce

5. Ostatní akce

6. Poděkování

7. Hospodaření v roce 2020

1. Členky výboru

 

Členky výboru jsou zakládajícími členkami, které byly zvoleny na Ustavující schůzi 23.11.2015. Marie Týčová jako hospodářka působí od roku 2019.

Předsedkyně spolku – Stanislava Šumná – statutární orgán

Místopředsedkyně – Anna Kořínková – statutární orgán

Předsedkyně Kontrolní a revizní komise – Zdeňka Doušová

Členky KRK – Jitka Fršlínková, Marie Kaiserová

Členka výboru – Eva Procházková

 

2. Členská základna

 

Členská základna zůstává stejná, s počtem 47 členů.

Z tohoto počtu jsou 4 členky do 65 let, z toho je jedna členka invalidní důchodkyně. 43 členů je tedy nad 65 let, nejstarší člence je 84 let.

Mužů je 7 a žen 40. Buštěhradských obyvatel je 32 a z okolních obcí 15 členů.

3. Činnost v roce 2020

 

Celý rok jsme se scházeli ve Spolkové místnosti na Zámku podle možností s ohledem na Covid. Scházíme se v úterý od 15.00 do 18.00 na „Sedáncích“. Náplň setkávání se ustálila na kávě, čaji a různém pohoštění, které vždy někdo přinese, hrajeme společenské hry, diskutujeme, plánujeme nebo pořádáme různé aktivity. Bohužel bylo v roce 2020 naše setkávání značně omezené.

4. Pravidelné akce v roce 2020

 

V roce 2020 se věnujeme již zaběhnutým aktivitám, jako již zmíněné „Sedánky“.

Další pravidelnou činností jsou vycházky do okolí, které se konají každou první sobotu v měsíci, a zúčastňuje se jich vždy různý počet „pochodníků“, někdy 10 jindy 20 i více. V roce 2020 se jich uskutečnilo bohužel o polovinu méně než v roce 2019, 5 – Tříkrálový pochod, Hradiště Homolka – Stehelčeves , Kostel sv. Václava Dřetovice, Čičovický kamýk, Řevničov - vyhlídka a jedna komentovaná prohlídka Prahy, kterými jsme v roce 2018 začali s novou tradici.

Na některé výlety se dopravujeme městskou a meziměstskou dopravou.

start-pochodu.jpg

Na startu Tříkrálového pochodu

Těmito pochody přispíváme km do „Štafetového putování kolem rovníku „

V roce 2020 jsme společně na našich výpravách nachodili 1110 km což je pouze o 135 km méně než v roce předešlém a jako jednotlivci 11 751 km což je o 4 073 km více než v roce předchozím. Je sice smutné, že jsme se nemohli stýkat. Ale to nás pravděpodobně donutilo k větší samostatné aktivitě Celkem jsme tedy nachodili 12 285 km, což činí o neuvěřitelných 3 938 km více než v roce loňském. Část úspěchu opět přičítám na konto našeho člena Jaroslava Douši, který pečlivě km zaznamenává. Moc děkujeme všem turistům, protože na konci listopadu 2020 se nám opravdu podařilo uskutečnění našeho cíle a zdolali jsme společně vzdálenost 40 075 km kolem rovníku.

Dále pokračujeme v pravidelném a úspěšném cvičení Jógy, do kterého se začala zapojovat širší veřejnost a kterému se věnujeme tři roky. Opět bohužel v roce 2020 velmi omezeně.

K pravidelným činnostem také patří péče o památník Italských vystěhovalců, kterému se s pečlivostí věnuje paní Marie Kaiserová.

 

5. Ostatní akce 2019

 

Leden 2020 – mimo stálých akcí uvedených výše, jsme opět pomáhali při balení tomboly na Ples města. Výprava na hradiště Homolka ve Stehelčevsi

Únor 2020 – pravidelné akce uvedené výše a výprava ke kostelu sv. Václava ve Dřetovicích.

Březen 2020 – jsme zahájili oslavou MDŽ – ve velkém sále na Zámku. Hrála nám opět osvědčená kapela Kudrnáči a mohli jsme si také prohlédnout prodejní výstavy šperků a šitých dekorací a doplňků.

cestou-do-nerudovky.jpg

Komentovaná prohlídka Prahy

Duben a květen 2020 – již byl zcela pod mocí epidemie Coronaviru.

 

Červen 2020 – jsme se již opatrně začali věnovat stálému programu a na víc jsme si poslechli přednášku o Skotsku paní Dany Heráňové. Uskutečnili jsme také vycházku k Číčovickému kamýku.

Červenec, srpen 2020 – tak jak bývá naším zvykem, tak jsme se o prázdninách věnovali zvýšené pohybové aktivitě. Zajeli jsme vlakem do Řevničova na lesní pochod. Autobusem jsme se vydali do Roztok, kde jsme v areálu roztockého zámku navštívili výstavu J. A. Venuta a po té ještě nedaleký ateliér malířky Zd. Braunové a ty zdatnější se vydali na procházku Tichým údolím.

Na konci srpna jsme dokončili sérii komentovaných prohlídek Prahou s profesionální průvodkyní.

Září 2020 – se opět konaly pravidelné akce a na víc jsme se podívali na Zahradu Čech do Litoměřic.

Říjen 2020 – na začátku října se nám ještě podařilo zajet si na výlet do Loun a na zámek Stekník. Potom již byly naše aktivity opět utlumeny s ohledem na pandemii Corony. I když se bohužel již nekonala naše pravidelná soutěž Štrůdlování na podzimním Jarmarku, stihli jsme ještě v úzkém kruhu zasadit slibovanou Jabloň Štrůdlovník.

Listopad – prosinec 2020 – byl o naše aktivity ochuzen s ohledem na pandemii Coronaviru a pravidelná členská schůze je odložena na příznivější dobu.

 

7. Poděkování

 

I přes složitosti roku 2020, a nebo možná právě proto děkujeme MěÚ, který nás jako vždy podporoval nejen finančně.

Děkujeme také pracovnicím Infocentra Buštěhrad, které nám vždy vyjdou vstříc a pomáhají nám zejména v propagaci našich akcí a tvoření plakátků.

Dík patří všem, kteří se aktivně podílejí na zdárném průběhu všech akcí, protože bez jejich pomoci by se nepodařily uskutečnit.

Rok 2020 nemohl být tak úspěšná jako roky předchozí, ale o to více se těšíme na rok 2021, kdy se pokusíme si vše vynahradit, tak jak nám okolnosti dovolí.

 

8. PLÁNY PRO ROK 2021

 

V roce 2021 budeme pokračovat v pravidelných akcích a rádi bychom pokračovali v sérii přednášek „ S fotografiemi po Česku“, kterými nás provází naše členka paní Jitka Havlíčková, a většiny jsme se museli v roce 2020 vzdát.

Opět chystáme společné tvoření, přednášky a výlety po blízkém i vzdálenějším okolí.

Jsme plní očekávání co rok 2021 přinese a jsme připravení využít všech příležitostí s ohledem na nařízení a doporučení s ohledem na nelehkou situaci, kterou prochází celý svět.

 

Výroční zprávu napsala

Stanislava  Šumná

9. Hospodaření

 

Náklady – prostředky použité z dotace MěÚ

Doprava 14 906,-Kč

Kancelářské potřeby 90,- Kč

Pohoštění, ceny + dárky 95,- Kč

Pronájem 2 625,- Kč

Památník Italům 170,- Kč

Hudba 2 500,- Kč

Přednášky 1 500,-Kč

Vybavení 525,- Kč

Osobní – telefony 1 552,-Kč

Vrácení části dotace 46 037,- Kč

 

Celkem 70 000,- Kč

 

Náklady – prostředky použité z vlastních příjmů

Nákup členských známek 900,- Kč

Doména 987,- Kč

Doprava Okoř – Tříkrálový pochod 900,- Kč

Karafy 546,- Kč

Pohoštění + květin MDŽ 1 771,- Kč

Pronájem Sokolovna 3 000,- Kč

Jabloň + příslušenství k výsadbě 1 020,- Kč

Za vedení účtu v bance 59,- Kč

 

Celkem 9 183,- Kč

 

SOUČET VÝDAJŮ 79 183,- Kč

 

Příjmy

Dotace MěÚ 70 000,- Kč

Prodej členských známek 2 050,- Kč

Příspěvky získané při akcích + doprava 2 650,- Kč

Z účtu v bance 6,- Kč

 

SOUČET PŘÍJMŮ 74 706,- Kč

 

Hospodářský výsledek - 4 477,- Kč

 

 

 

8. Plány na rok 2020

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář