Jdi na obsah Jdi na menu

Výroční zpráva 2019

15. 2. 2021

VÝROČNÍ ZPRÁVA SDČR MO BUŠTĚHRAD z.s.

„Věčně mladí senioři“

Rok 2019

 

Obsah:

 

1. Členky výboru

2. Členská základna

3. Činnost v roce 2019

4. Pravidelné akce

5. Ostatní akce

6. Poděkování

7. Hospodaření v roce 2019

8. Plány na rok 2019

 

1. Členky výboru

 

Členky výboru jsou zakládajícími členkami, které byly zvoleny na Ustavující schůzi 23.11.2015. Marie Týčová jako hospodářka působí od roku 2019.

Předsedkyně spolku – Stanislava Šumná – statutární orgán

Místopředsedkyně – Anna Kořínková – statutární orgán

Předsedkyně Kontrolní a revizní komise – Zdeňka Doušová

Členky KRK – Jitka Fršlínková, Marie Kaiserová

Členka výboru – Eva Procházková

 

2. Členská základna

 

Členská základna zůstává stejná, s počtem 48 členů, i když 2 členové odstoupily 2 nové členky přibyly.

Z tohoto počtu je 5 členů do 65 let, z toho je jedna členka invalidní důchodkyně. 43 členů je tedy nad 65 let, nejstarší člence je 84 let. Mužů je 7 a žen 41. Buštěhradských obyvatel je 32 a z okolních obcí 16 členů.

 

3. Činnost v roce 2019

 

Celý rok jsme se opět scházeli ve Spolkové místnosti na Zámku, pouze v září jsme změnili den schůzek ze středy na úterý, abychom vyhověli požadavku ZUŠ. Scházíme se tedy každé úterý od 15.00 do 18.00 na „Sedáncích“. Náplň setkávání se ustálila na kávě, čaji a různém pohoštění, které vždy někdo přinese,

hrajeme společenské hry, diskutujeme, plánujeme nebo pořádáme různé přednášky, tvůrčí dílny a jiné akce.

 

4. Pravidelné akce v roce 2019

 

V roce 2019 se věnujeme již zaběhnutým aktivitám, jako již zmíněné „Sedánky“, které se uskutečnily 40x a zúčastňuje se jich v průměru 10 členů, ale zúčastňují se jich i nečlenové.

Další pravidelnou činností jsou vycházky do okolí, které se konají každou první sobotu v měsíci, a zúčastňuje se jich vždy různý počet „pochodníků“, někdy 10 jindy 20 i více. V roce 2019 se jich uskutečnilo 10 – Tříkrálový pochod, Lidice – Hřebeč, Libušínské hradiště, Kožová hora, Šárecké údolí, Řevničov – Malý Louštín vyhlídka, Žlábek studánka, Slánská hora a dvě komentované prohlídky Prahy, kterými jsme v roce 2018 začali s novou tradici.

Na tyto výlety se dopravujeme městskou a meziměstskou dopravou.

dobyti-vrcholu-slanske-hory.jpg

Slánská hora

Těmito pochody přispíváme km do „Štafetového putování kolem rovníku „

V roce 2019 jsme společně na našich výpravách nachodili 1245 a jako jednotlivci 7 678 km. Celkem jsme tedy nachodili 8923 km, což činí o neuvěřitelných 1791 km více než v roce loňském. Je to úspěch hlavně našeho člena Jaroslava Douši, který pečlivě km zaznamenává a všech turistů, kteří si své km nenechávají pro sebe, ale panu Doušovi je posílají. Moc jim děkujeme, že tak přispívají k zdolání našeho cíle, do kterého nám zbývá již pouze 10 174 km. To je velká výzva pro rok 2020.

Dále pokračujeme v pravidelném a velmi úspěšném cvičení Jógy, kterému se věnujeme od října 2019 v Sokolovně. Změnil se tak i čas lekcí z ranních hodin na večerní od 19.00 do 20.30 hodin s novým lektorem panem Valeriánem Gnapem.

K pravidelným činnostem také patří péče o památník Italských vystěhovalců, kterému se s pečlivostí věnuje paní Marie Kaiserová.

Nezapomínáme na Kozlerovy schody, které 2x za rok vyčistíme od plevelů.

Péči o záhon před Knihovnou se již nevěnujeme, převzal ji za nás profesionální zahradník pan Petr Kloubek, který je zaměstnancem města.

nas-stanek-na-jarmarku.jpg

Buštěhradský jarmark - Štrůdlování

5. Ostatní akce 2019

 

Leden 2019 – mimo stálých akcí uvedených výše, jsme opět pomáhali při balení tomboly na Ples města.

Únor 2019 – sešli jsme se paní Danou Heráňovou, která nám velmi poutavě vyprávěla o svém putování po Gruzii a Kavkaze, které doplnila krásnými fotografiemi.

Březen 2019 – jsme zahájili oslavou MDŽ – ve velkém sále na Zámku. Hrála nám kapela Kudrnáči a mohli jsme si také prohlédnout prodejní výstavy šperků a šitých dekorací a doplňků.

oblibena-kapela-kudrnaci.jpg

Kapela Kudrnáči

13. 3. jsme si vyslechli povídání o putování po Izraeli manželů Doušových a Anny Kořínkové, při které jsme si prohlédli množství krásných fotografií.

Duben 2019 – byl měsícem, ve kterém jsme se opakovaně zúčastnili akce Ukliďme Česko a pomáhali jsme při úklidu Buštěhradu.

Dále jsme měli možnost vyslechnout si přednášku paní Dobry Šrámkové a Srí Lance, s fotodokumentací autorky.

Velmi krásná byla komentovaná prohlídka Prahy (již třetí v pořadí).

Květen 2019 – jsme nabídli Divadelní přednášku o bezpečnosti seniorů na silnicích „ Senior bez nehod“.

Pravidelně se zúčastňujeme prodeje kytiček při akci Den proti rakovině.

25. 5. jsme uspořádali výlet do Žatce, navštívili jsme Muzeum chmele a Chrám chmele a piva, prohlédli jsme si Žatec.

 

Červen 2019 – jako každý rok jsme se zúčastnili Dětského dne, kde opět pan Jaroslav Douša učil děti vztahu ke kaktusům

momentka-c.7.jpg

Výlet do Litoměřic

Červenec, srpen 2019 – jako každoročně jsme se věnovali zvýšené pohybové aktivitě, několik z nás se zúčastnilo týdenního pobytu na Orlíku, kde jsme aktivně sportovaly, ale také se zúčastňovaly kurzů trénování paměti. Další pobytovou aktivitou byla návštěva Italského Malcesine, kde jsme poznávali krásy jezera Lago di Garda, navštívili Lago di Ledro, položili květiny v městečku Lenzumo u domu spolků nazvaný Buštěhrad a u památníku legionářů v Arcu.

V naší krásné zemi, jsme již po druhé navštívili studánku Žlábek, kde jsme se osvěžili omlazující a léčivou vodou.

Září 2019 – se konaly pravidelné akce, mimo jógy, kterou jsme musely zrušit. Usilovně jsme hledaly další možnost v ní pokračovat.

Postaraly jsme se o pořádek na Kozlerových schodech.

Říjen 2019 – v říjnu se nám podařilo obnovit cvičení jógy, tentokrát ale ve večerních hodinách a v Sokolovně. Nechybělo tradiční Štrůdlování na podzimním Jarmarku a komentovaná prohlídka Prahy s profesionální průvodkyní.

Na výletě jsme se seznámili s krásami královského města Litoměřice a kláštera v Doksanech.

V Literární kavárně v Oáze v Lidicích jsme uzavřeli sérii úspěšných výstav našeho člena Václava Dědka Terče.

V říjnu jsme se také zúčastnili Inspirativní snídaně v Pelíšku, kde jsme mohli hovořit o problémech stárnutí s mladou generací a opravdu to bylo inspirativní.

Říjen byl velmi aktivním měsícem, protože jsme ještě uskutečnili čtvrtou komentovanou procházku Prahou.

hojna-ucast.jpg

Výroční členská schůze

Listopad 2019 – navštívili jsme již po druhé Vánoční trhy v Nelahozevsi, které patří mezi první vánoční trhy u nás.

Společně jsme navštívili divadlo Bez zábradlí a podívali se na úspěšnou hru Kvartet.

Prosinec 2019 – prosinec byl měsícem bilancování, které jsme společně učinili na naší Výroční členské schůzi. Ani letos jsme si neodpustili taneční zábavu, tentokrát v country duchu s kapelou Kudrnáči.

7. Poděkování

 

Jako každý rok děkujeme v první řadě MěÚ, který naše aktivity podporuje nejen finančně. Je to pro nás závazek, abychom naše město dobře propagovali a reprezentovali.

Děkujeme také pracovnicím Infocentra Buštěhrad, které nám vždy vyjdou vstříc a pomáhají nám zejména v propagaci našich akcí a tvoření plakátků.

Dík patří všem, kteří se aktivně podílejí na zdárném průběhu všech akcí, protože bez jejich pomoci by se nepodařily uskutečnit.

 

Rok 2019 byl velmi úspěšný a 101 setkání ( 40 sedánky, 33 jóga, 10 vycházek, 18 ostatní) při společných akcích hovoří za své, těšíme se na vše s čím se setkáme v roce 2020.

8. PLÁNY PRO ROK 2020

 

V roce 2020 budeme pokračovat v akcích, které jsme již vyjmenovali výše a setkali se s úspěchem. Nově připravujeme sérii přednášek „ S fotografiemi po Česku“ , kterými nás bude provázet naše členka paní Jitka Havlíčková.

Ve spolupráci s Infocentrem Buštěhrad se chystáme vydat plánovací stolní kalendář s aktuálními informacemi (jako např. svoz odpadu, provozní doba Sběrného dvoru, plánované akce spolků apod.). Kalendář bychom rádi pojali jako „Rukověť Buštěhradského občana“. Dále se budeme zaměřovat na společné tvoření, přednášky a výlety po blízkém i vzdálenějším okolí.

Plánujeme návštěvu Zahrady Čech v Litoměřicích.

Na akce v roce 2020 se těšíme a jsme zvědaví, co nám nový rok přinese, určitě nebudeme čekat se založenýma rukama.

 

Výroční zprávu napsala

Stáňa Šumná

9. Hospodaření

 

Náklady – prostředky použité z dotace MěÚ

 

Doprava 23 691,-Kč

Kancelářské potřeby 3 189,- Kč

Pohoštění, ceny + dárky 6 988,- Kč

Pronájem 4 500,- Kč

Památník Italům 1 004,- Kč

Hudba 7 000,- Kč

Přednášky 6 450,-Kč

Vybavení 5 000,- Kč

Osobní – telefony 2 145,-Kč

 

Celkem 59 967,- Kč

 

Náklady – prostředky použité z vlastních příjmů

Nákup členských známek 1 000,- Kč

Pojištění výlet 919,- Kč

Doména 987,- Kč

Pohoštění členská akce+ceny 2 434,- Kč

Vybavení 1 922,-Kč

 

Celkem 7 262,- Kč

 

SOUČET VÝDAJŮ 67 229,- Kč

 

 

 

Příjmy

Dotace MěÚ 65 000,- Kč

Prodej členských známek 2 400,- Kč

Příspěvky získané při akcích + doprava 8 550,- Kč

Štrúdlování – deponováno na stromy 2 410,- Kč

 

SOUČET PŘÍJMŮ 78 360,- Kč

 

Hospodářský výsledek 11 131,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář