Jdi na obsah Jdi na menu

Výroční zpráva 2018

23. 1. 2019
VÝROČNÍ ZPRÁVA SČR z.s. MO BUŠTĚHRAD 
„Věčně mladí senioři“
Rok 2018
 
Obsah:
 
Členky výboru
Členská základna
Činnost v roce 2017
Pravidelné akce
Ostatní akce
Poděkování
Hospodaření v roce 2017
Plány na rok 2018
 
 
Členky výboru
 
Členky výboru zůstávají stále stejné a mimo Marii Týčovou (od 6.12.2017)
jsou zakládajícími členkami, které byly zvoleny na Ustavující schůzi 23.11.2015.
Předsedkyně spolku – Stanislava Šumná – statutární orgán
Místopředsedkyně – Anna Kořínková – statutární orgán
Předsedkyně Kontrolní a revizní komise – Zdeňka Doušová
Členky KRK – Jitka Fršlínková, Marie Kaiserová
Hospodářka – Marie Týčová
Členka výboru – Eva Procházková
 
Členská základna
 
Do roku 2018 jsme vstoupili se 46 členy na konci roku máme členů 48
V roce 2018 přibyli 3 noví členové, bohužel ale 1 členka zemřela.
Z tohoto počtu je 5 členů do 65 let, z toho je jedna členka invalidní důchodkyně. 43 členů je tedy nad 65 let, nestarší člence je 83 let. Mužů je 8 a žen 40. Buštěhradských obyvatel je 32 a z okolních obcí 16 členů. 
 
Činnost v roce 2018
 
Celý rok jsme se opět scházeli v TZV Spolkovce na Zámku kam opravdu přibyla plánovaná skříň na ukládání her a různého materiálu. Scházení pokračuje každou středu od 15.00 do 18.00 na „Sedáncích“, kde při kávě, čaji a různém pohoštění, které vždy někdo přinese, hrajeme společenské hry, diskutujeme, plánujme nebo pořádáme zde různé přednášky, tvůrčí dílny a jiné akce.
Pravidelné akce v roce 2018
 
     V roce 2018 pokračovaly již zaběhnuté aktivity, jako již zmíněné „Sedánky“, které se uskutečnily 40x a zúčastňuje se jich v průměru 10 členů, ale zúčastňují se jich i nečlenové.
     Další pravidelnou činností jsou vycházky do okolí, které se konají každou první sobotu v měsíci, a zúčastňuje se jich vždy různý počet pochodníků, někdy 5 jindy 20 i více. V roce 2018 jich bylo 8 – Tříkrálový pochod, Kožová hora, Sletiště Kladno a procházka k Lapáku, Pochod Velkého pátku k mohylám u V. Dobré, Šárecké údolí, Turýnský rybník v K. Žehrovicích, Lužná u Rakovníka a Zájezd s návštěvou nově zbudovaného rybníka.
 
                                                        pochod-divoka-sarka--kveten-2018.jpg
                                                           účastníci pochodu do Divoké Šárky
 
Těmito pochody přispíváme km do „Štafetového pochodu kolem rovníku „
V roce 2018 jsme tak celkem ušly vzdálenost 7 132 km (což je bohužel o 607 km méně než v roce loňském)z toho společně 808 km (což je o 204 km více než v roce loňském) z čehož máme velkou radost, svědčí to o zvýšeném zájmu. 
Jednotlivci nachodili 6 323 km ( což je o 812 km méně než v loňském roce). 
To, že nám klesly ušlapané km v jednotlivcích přičítám hlavně v liknavosti chodců nahlašovat km, takže musíme vymyslet jiný systém zápisů.
Tak máme s rokem 2016 za sebou již 20 978 km, takže polovina cesty je za námi. Někdo je chodcem pravidelným někdo náhodným, ale motivace pro to, abychom neseděli doma stále platí. 
 
     Dále pokračujeme v pravidelném a velmi úspěšném cvičení Jógy, kterou provozujme na velkém sále v Zámku. Od září nás vede nová lektorka paní Věra Stádníková, jogínka Lucie Marečková se odstěhovala. Schází se nás od 8 do 15 pravidelných cvičenek.      
K pravidelným činnostem také patří péče o památník Italských vystěhovalců,
péče o záhon před Knihovnou a Kozlerovi schody.
Ostatní akce 2018
 
Leden 2018 –  mimo stálých akcí uvedených výše byla další přednáška Lucie Marečková – Vědomý život – o očistě těla i ducha o různých technikách jak náš organismus udržet zdravý.
Pomoc při balení tomboly na Ples města se stává také běžnou akcí.
Únor 2018 – měsíc únor byl měsícem tance, kdy jsme se 4x sešli při velmi úspěšné a hojně navštěvované výuce Řeckých tanců, vedla nás paní Milena Přikrylová.
21.2  - jsme se sešli s paní Monikou Folvarčnou při tvorbě Vitráží Tifanyho technikou, která nás opravdu velmi nadchla. 
V tomto měsíci začínáme pracovat na přípravě největší letošní akce k oslavě 100 let výročí republiky, kterou jsme nazvali Buštěhrádek II – včera a dnes 
Březen 2018 – jsme zahájily 10.3 oslavami MDŽ, které jsme pojaly ve velkém stylu a přivítaly jsme Trio LEMAJA a uspořádaly módní přehlídku, na které se některé z nás předvedly jako modelky, pomáhaly nám také členky divadla KIX Helenka Blesková a Jitka Menclová. Předváděli jsme autorské šperky a oděvy Martiny Loukotové a tašky kabelky Gábiny Gabčik Beranové, Těšit jsme se mohly také z krásných šperků Moniky Folvarčné. Odpolednem nás provázel Jan Beran, který četl své vtipné básničky a hrál na kytaru. Prostě úžasný svátek pro ženy. Nedílnou součástí bylo také předvedení Řeckých tanců, které s námi ještě den před MDŽ trénovala paní Milena Přikrylová.
22.3 – jsme se společně zúčastnili v Lidické galerii – výstavy fotografa Martina Homoly.
23.3 – nám Gábina Beranová ukázala tajemství tvorby Mandal z čajových přebalů.

pokus-o-recke-tance.jpg

pokus o řecké tance

Duben 2018 – 26.4 – jsme občanům Buštěhradu nabídli Ochutnávku zdravého jídla, kterou jsme připravili společně s obchodem Rohanka a všechny dobroty nám uvařil a připravil šéfkuchař pan Václav Straka.
29.4 jsme si zopakovali úspěšné Vitráže
Duben byl měsícem, ve kterém jsme se opakovaně zapojili do akce o „Buštěhrad krásnější“.

nase-vitraze.jpg

kurz vitráží a naše výtvory

Květen 2018 – S ohledem blížící se výstavu Buštěhrádek II – včera a dnes byl květen věnován hlavně přípravě na tuto akci
Červen 2018  – byl opět měsícem přípravy na září a výstavu Buštěhrádek II
Dětský den – se neobejde bez našeho Járy Douši, který zde učí děti vztahu ke kaktusům.

sazeni-kaktusu-na-dni-deti-2018.jpg

Jarda Douša pomáhá dětem sázet kaktusy

Červenec, srpen 2018- letošní léto jsme stejně jako vloni věnovali zvýšené pohybové aktivitě a navštěvovali jsme vzdálenější místa s využitím meziměstské dopravy.
Navštívili jsme – Libušínské jezírko, Prokopské údolí a z Kladna jsme došly na Doksy do proslulé restaurace Na plůtku, kde jsme se odměnili pečenými vepřovými koleny.
Září 2018 – největší událostí bylo otevření výstavy Buštěhrádek II – včera a dnes 8.9, na které byly instalovány fotografie budov a zákoutí z let minulých 
a jejich podoba ze současnosti. Občané tak mohli posoudit, jak se Buštěhrad mění. Výstava měla opět velký úspěch. Připomněli jsme si také filmy natočené v minulém roce paní Alicí Masters – Doušovou.

prohlidka.jpg

prohlídka výstavy Buštěhrádek II

 

22.9 – výlet do Klášterce nad Ohří a Kadaně pod názvem Poznejte krásu dolního poohří.
Říjen 2018  –  v sobotu 13.10 byla vernisáží otevřena výstava našeho člena Václava Dědka nazvaná Terče.
14.10 – nechybělo Štrůdlování na podzimním Jarmarku.
17.10 – vycházka po Praze s profesionální průvodkyní.
30.10 – přednáška naší jogínky Věry Stádníkové Zelené potraviny
Listopad 2018 – společně s členkami divadla KIX jsme se 2.11 ve vinárně Ateliér zúčastnily vernisáže výstavy třech úžasných žen, Gabriely Gabčik Beranové, která vystavuje mandalky z čajových přebalů, Moniky Folvarčné jejíž šperky jsou opravdovými unikáty a Martiny Loukotové, která vystavovala také svoje autorské šperky a oděvy a my jsme měly tu možnost zahrát si na modelky, protože některé z nás si u ní nechaly ušít překrásné sukně a ona nás požádala o prezentaci. Přes počáteční ostych jsme si to nakonec moc užily.
25.11 – jsme navštívili Vánoční trhy v Nelahozevsi
28.11 – Členská schůze – kde jsme členy naší organizace a hosty seznámili s celoroční činností, s hospodařením a s plány do budoucna.
Prosinec 2018  – 15.12 – taneční zábava Advent trošku jinak kde nám opět hrála skupina Patex a tak jsme si mohli zopakovat loňské zážitky.
 
Poděkování
     Velký díky za nejen finanční podporu patří MěÚ, díky němu se nám v roce 2018 dařilo. Za přízeň moc děkujeme a věříme, že do budoucna budou naši zastupitelé na náš spolek a jeho práci pyšní a budou nás s radostí podporovat 
i nadále. 
    Dík patří také panu Kuthanovi, který nám vždy ochotně zpřístupnil prostory na sále v Restauraci u Bečvářů a svým příjemným a ochotným přístupem se nám společně s manželkou a personálem věnovali. 
     Pan Víťa Helísek a Eva Peslová si naše díky zaslouží nejen za pronájem sálu pro výstavu Buštěhrádek II, ale za velkou pomoc s její realizací.
     Stejně tak patří dík všem, kteří se na výstavě podíleli Martinu Homolovi, Honzovi Zelenkovi, Jirkovi Žitníkovi, Aleši Bendovi a všem, kteří nám zapůjčili fotografie na výstavu, stejně tak MěÚ, panu Martinovi Kosovi. 
Rok 2018 se podařil a těšíme se na vše s čím se setkáme v roce 2019.
  
Hospodaření
 
Náklady – prostředky použité z dotace MěÚ
 
Doprava                            12 665,-Kč
Kancelářské potřeby           2 802,- Kč
Pohoštění, ceny + dárky 4 969,- Kč
Pronájem 4 000,- Kč
Památník Italům                     297,- Kč
Hudba                                 5 000,- Kč
Přednášky 2 173,- Kč
Trénování paměti              16 000,- Kč
Výstava Buštěhrádek II      20 009,- Kč
Vybavení                              1 998,- Kč
 
Celkem                               69 913,- Kč  
 
Výdaje – prostředky použité z vlastních příjmů
Nákup členských známek 1 100,- Kč
Hudba                                    2 000,- Kč
Pojištění výlet                           416,- Kč
Doména                                     987,- Kč
Pohoštění členská akce+cen 1 937,- Kč
Razítko                                      160,- Kč
 
Celkem                                    6 600,- Kč
 
Součet výdajů                       76 513,- Kč  
Příjmy 
Dotace MěÚ                                               70 000,- Kč
Prodej členských známek                            2 350,- Kč  
Příspěvky získané při akcích + doprava      8 900,- Kč
 
Celkem                                                        81 250,- Kč
 
Hospodářský výsledek                                 4 737,- Kč
 
 
PLÁNY PRO ROK 2019
   
     V roce 2019 budeme pokračovat v akcích, které jsme již vyjmenovali výše a setkali se s úspěchem. Rádi bychom se více zaměřili na společné tvoření, přednášky a výlety po blízkém i vzdálenějším okolí.
     Na akce v roce 2019 se těšíme a jsme zvědaví, co nám nový rok přinese, určitě nebudeme čekat se založenýma rukama. 
 
Výroční zprávu napsala
      Stanislava Šumná
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář