Jdi na obsah Jdi na menu

Výroční zpráva 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA SDČR MO BUŠTĚHRAD z.s.

„Věčně mladí senioři“

Rok 2017

 

Obsah:

 1. SDČR MO Buštěhrad
 2. Členky výboru
 3. Členská základna
 4. Činnost v roce 2017
 5. Pravidelné akce
 6. Ostatní akce
 7. Poděkování
 8. Hospodaření v roce 2017
 9. Plány na rok 2018

 

 1. SDČR MO Buštěhrad z.s.

Svaz Důchodců České Republiky Místní Organizace Buštěhrad zapsaný spolek si pro zjednodušení začal říkat „ Věčně mladí senioři“

Adresa: Kladenská 542, 273 43 Buštěhrad

Spolek byl zapsán do Spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze

11.2.2016 pod spisovou značkou L 64651. Účelem spolku je zájmová činnost důchodců a invalidních důchodců ve městě a okolí, zajišťování společenských, kulturních a sportovních akcí pro důchodce a jejich zapojování do činností města. Aktivita spolku je směrována také do širší veřejnosti a práce pro město Buštěhrad.

 1. Členky výboru

Členky výboru jsou zakládající členky spolku, které byly zvoleny na Ustavující schůzi 23.11.20015.

Předsedkyně spolku – Stanislava Šumná – statutární orgán

Místopředsedkyně – Anna Kořínková – statutární orgán

Předsedkyně Kontrolní a revizní komise – Zdeňka Doušová

Členky KRK – Jitka Fršlínková, Marie Kaiserová

Účetní – Dana Novotná

Členka výboru – Eva Procházková

Na Výroční členské schůzi 6.12.2017 byla do výboru spolku zvolena paní Marie Týčová jako účetní a hospodářka za odstupující paní Danu Novotnou, která musela aktivní činnost omezit ze zdravotních důvodů.

 1. Členská základna

Do roku 2016 jsme vstupovali s 8 členy spolku, všichni obyvatelé Buštěhradu.

Během roku 2016 se základna rozrostla na 42 členů.

Během roku 2017 se základna rozrostla o dalších 8 členů. Během roku ale 3 členky, které nebyly buštěhradské obyvatelky přešly do Kladenské organizace a jedna členka zemřela. Do roku 2018 vstupujeme s členskou základnou 46 členů.

Z tohoto počtu 7 členů do 65 let, z toho je jedna členka invalidní důchodkyně, a 39 členů nad 65 let, nestarší člence je 82 let. Mužů je 8 a žen 38. Buštěhradských obyvatel je 32 a z okolních obcí 14 členů.

Z těchto záznamů je vidět, že zájem buštěhradských seniorů vzrostl a současně vzrostl i zájem mužů.

 1. Činnost v roce 2017

V roce 2017 jsme měli to štěstí, že jsme se mohli scházet v krásných prostorách zámku ve Spolkové místnosti, která plně vyhovuje našim požadavkům.

Těšíme se, že v ní v roce 2018 přibude skříň na ukládání her a různého materiálu. Scházíme se zde každou středu od 15.00 do 18.00 na „Sedáncích“, kde při kávě, čaji a různém pohoštění, které vždy někdo přinese, hrajeme společenské hry, diskutujeme, plánujme nebo pořádáme zde různé přednášky, tvůrčí dílny a jiné akce.

 1. Pravidelné akce v roce 2017

     V roce 2017 pokračovaly již zaběhnuté aktivity, jako již zmíněné „Sedánky“, které se uskutečnily 38x a zúčastňuje se jich v průměru 12 členů, ale zúčastňují se jich i nečlenové.

     Další pravidelnou činností jsou vycházky do okolí, které se konají každou první sobotu v měsíci, a zúčastňuje se jich vždy různý počet pochodníků, někdy 5 jindy 20 i více.

     Dále pokračujeme v pravidelném a velmi úspěšném cvičení Jógy, kterou provozujeme na velkém sále v Zámku, kde je příjemné prostředí. Vede nás velmi zkušená lektorka paní Lucie Marečková. Schází se nás od 8 do 15 pravidelných cvičenek.

     K pravidelným činnostem také patří péče o památník Italských vystěhovalců a péče o záhon před Knihovnou.

6.Ostatní akce 2017

Leden 2017Tříkrálový pochod – již druhý, pochod na Okoř . Tato akce tak přispívá svými kilometry do  Štafetového pochodu kolem rovníku  V roce2017 jsme tak celkem ušly vzdálenost 7 739 z toho společně 604  km a  jednotlivci 7 135 km.

Tak máme s rokem 2016 za sebou již 13 846 km. Zapojeno je cca 40 lidí. Někdo je chodcem pravidelným někdo náhodným, ale motivace pro to, abychom neseděli doma stále platí.

Únor 2017 – V tomto měsíci jsme připravili a vyhlásili dětskou soutěž pod názvem „Z pohádky do pohádky“. Obrázkky dětí by měli vyzdobit dětský koutek v Knihovně. Zapojila se ZŠ a MŠ Buštěhrad a ZŠ Hřebeč.

Začali jsme se aktivně podílet na akci Buštěhrádek, pomáhali jsme při natáčení Upoutávkového filmu, oslovovali jsme jednotlivé účastníky a spolupracovali s MěÚ a paní Alicí Masters.

Březen 2017 – se uskutečnilo několik akcí. Zahájili jsme přednáškou s názvem „Jak jít štěstí naproti“ o možnosti pojištění seniorů. Zahájili jsme soubor přednášek „Vědomý život“ s názvem první z nich „ Zdravá domácnost“ – o ekologickém způsobu vedení domácnosti, která oslovila velký počet zájemců.

Na Velikonoce jsme se připravili společným tvořením „velikonočních přání“ technikou skládání čajových sáčků, které se setkalo s velkým ohlasem, a v roce 2018 budeme pokračovat tvořením mandal touto technikou.

Ani březen se neobešel bez naší účasti při práci na akci Buštěhrádek.

V březnu jsme na Výroční členské schůzi zvolili, lépe potvrdili, sestavení výboru, které zůstalo až do listopadu stejné jako v roce minulém. Zúčastnila se předsedkyně krajské rady středočeského kraje SDČR paní Hana Němcová, která byla mile potěšena naší aktivní činností.

p1210948.jpg

Foto z vernisáže výstavy “Z pohádky do pohádky“

Duben 2017– konala se další přednáška z cyklu „Vědomý život – zahradničení v souladu s přírodou“ opět s velkým ohlasem a diskusí zúčastněných.

Uskutečnila se vernisáž dětské soutěžeZ pohádky do pohádky“, kde se sešlo 260 kreseb a maleb, které zdobí Knihovnu. Vernisáž proběhla v příjemné atmosféře s pohoštěním a dárky pro děti.

Při „Posezení při muzice“ v sále restaurace U Bečvářů nám tentokrát hrál na klávesy pan Bláha.

Duben byl měsícem, ve kterém jsme se zapojili do akce o „Buštěhrad krásnější“

a společně jsme vyčistili Kozlerovy schody.

289.jpg

305.jpg

Foto z akce „Buštěhrad krásnější“

 

Květen 2017 – květen každoročně připadá hlavně výletu, který měl za cíl zámek Mělník a hrad Houska, kterého se zúčastnili nejen senioři, opět vše proběhlo v příjemné atmosféře.

Nevynechali jsme ani roznášení kytiček při akci

Den proti rakovině“, které se zúčastňujeme ve spolupráci s Knihovnou.

Při natáčení dokumentu o Buštěhradu, nazvaný stejně jako celá akce Buštěhrádek, jsme byli opět mezi hlavními aktéry a současně vrcholily přípravy na výstavu, které jsme se věnovali od počátku roku.

Proběhlo fotografování pro kalendář našeho spolku nazvaný Procházka jarním Buštěhradem, který chceme prezentovat právě na výstavě a náš spolek tak více propagovat.

Červen 2017 byl měsícem přípravy na září a výstavu Buštěhrádek.

Posezení při muzice bylo poslední před prázdninami a hrála nám opět prověřená skupina Premiéra, bohužel buštěhradských účastníků, bylo málo.

Červenec, srpen 2017- letošní léto jsme věnovali zvýšené pohybové aktivitě a začali jsme navštěvovat vzdálenější místa a využívat k tomu veřejnou dopravu.

Navštívili jsme tak poutní studánku nedaleko Nouzova Žlábek. Lodí jsme pluli z Nelahozevse do Kralup a zpět. Do Nelahozevse jsme se dostali z Kralup, kam  jsme jeli vlakem, pěšky krásnou cestou po břehu Vltavy.

Vlak jsme využili i při cestě do Ústí nad Lbem, kde jsme navštívili Střekov a Větruši.

Září 2017největší událostí bylo otevření výstavy Buštěhrádek a uvedení stejnojmenného filmu, akce společně s MěÚ, paní Alicí Masters a buštěhradskými výtvarníky měla velký úspěch a byla to pro nás velká výzva do dalších let. Při této příležitosti byl s úspěchem nabídnut náš kalendář Procházka jarním Buštěhradem.

009.jpg

Foto z výstavy Buštěhrádek

Říjen 2017tento měsíc pro nás bývá opět měsícem výletním. Tentokrát jsme navštívili Mariánskou Týnici, Kralovice a Plasy. Opět spoustu zážitků a poznání.

Na Jarmarku jsme zajišťovaly tradiční Štrůdlování, kterého se pekařky a pekaři zúčastnili již šestý rok. Zvítězil tradiční štrúdl paní Horešovské.

Listopad 2017 další přednáška z cyklu „Vědomý život – Zdravá přírodní kosmetika“ měla velkou účast a na rok 2018 jsme museli přislíbit další akce s podobnou tématikou.

V listopadu jsme se zúčastnili celorepublikového

Sjezdu SDČR.

Prosinec 2017na Výroční členské schůzi jsme zhodnotili celoroční práci a usnesli se na dalším pokračování naší činnosti, která se pro mnohé starší občany ve městě stala nepostradatelnou. Bohužel jsme se museli rozloučit s jednou členkou výboru, paní Danou Novotnou, kterou zastoupila Marie Týčová.

Konec roku jsme si zpříjemnili Mikulášskou zábavou , kterou jsme pojali netradičně a zahrála nám na ní kapela PATEX. Tentokrát bylo buštěhradských dost a tak akci s touto skupinou budeme určitě opakovat.

 1. Poděkování

     Velký díky za nejen finanční podporu patří MěÚ, díky němu se nám v roce 2017 dařilo. Za přízeň moc děkujeme a věříme, že do budoucna budou naši zastupitelé na náš spolek a jeho práci pyšní a budou nás s radostí podporovat i nadále.

    Dík patří také panu Kuthanovi, který nám vždy ochotně zpřístupnil prostory na sále v Restauraci u Bečvářů a svým příjemným a ochotným přístupem se nám společně s manželkou a personálem věnovali.

     Pan Víťa Helísek a Eva Peslová si naše díky zaslouží nejen za pronájem sálu pro výstavu Buštěhrádek, ale za velkou pomoc s její realizací.

     Stejně tak patří dík všem, kteří se na výstavě podíleli Martinu Homolovi, Honzovi Zelenkovi, Jirkovi Žitníkovi, Aleši Bendovi a všem, kteří nám zapůjčili předměty na výstavu, stejně tak MěÚ, panu Martinovi Kosovi.

Rok 2017 se podařil a těšíme se na vše s čím se setkáme v roce 2018

 1. Hospodaření

Náklady – prostředky použité z dotace MěÚ

Pohoštění při akcích                           5 391,- Kč               

Ceny pro soutěžící + dárky                1 788,- Kč               

Doprava                                            20 003,-Kč

Hudba                                                 7 000,- Kč

Přednášky                                                    1 200,- Kč

Kancelářské potřeby                           4 316,- Kč

Propagace – kalendář                      10 611,- Kč

Výstava Buštěhrádek                       12 000,- Kč

Vybavení                                            5 031,- Kč                      

Celkem                                           67 340,- Kč

Výdaje – prostředky použité z vlastních příjmů

Nákup členských známek                  1 000,- Kč

Hudba                                                3 000,- Kč

Celkem                                              4 000,- Kč

Součet výdajů                                 71 340,- Kč 

Příjmy

Dotace MěÚ                                      70 000,- Kč

Prodej členských známek                   1 500,- Kč             

Příspěvky získané při akcích – doprava                                                                                        7 000,- Kč

Celkem                                             78 500,- Kč

Hospodářský výsledek                     7 260,- Kč

 1.  PLÁNY PRO ROK 2018  

     V roce 2018 budeme pokračovat v akcích, které jsme již vyjmenovali výše a setkali se s úspěchem. Rádi bychom se více zaměřili na společné tvoření a přednášky z cyklu Vědomý život, které byly velmi úspěšné.

Chystáme se spolu účastnit na oslavách 100 let naší republiky. Dále bychom rádi pokračovali v uspořádání další výstavy Buštěhrádek, kde bychom prezentovali hlavně historické fotografie domů, ulic a míst v Buštěhradu a konfrontovali je se současností.

Ke spolupráci, chceme opět vyzvat MěÚ a pana Jaroslava Pergla, kronikáře města a další obyvatele města.

     Na akce v roce 2018 se těšíme a jsme zvědaví, co nám nový rok přinese, určitě nebudeme čekat se založenýma rukama.

                                                                          Výroční zprávu na                                                                  Stanislava Šum

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář