Jdi na obsah Jdi na menu

Výroční zpráva 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA SDČR MO BUŠTĚHRAD z.s.

Rok 2016

Obsah:

SDČR MO Buštěhrad
Historie vzniku spolku
Členky výboru
Členská základna
Činnost v roce 2016
Pravidelné akce
Ostatní akce
Poděkování
Hospodaření v roce 2016
Plány na rok 2017

SDČR MO Buštěhrad z.s.

Svaz Důchodců České Republiky Místní Organizace Buštěhrad zapsaný spolek.

Adresa: Kladenská 542, 273 43 Buštěhrad

Spolek byl zapsán do Spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze

11.2.2016 pod spisovou značkou L 64651. Účelem spolku je zájmová činnost důchodců a invalidních důchodců ve městě a okolí, zajišťování společenských, kulturních a sportovních  akcí pro důchodce a jejich zapojování do činností města.

Historie vzniku spolku

Již při odchodu do důchodu jsem myslela na založení spolku, kde by se scházeli lidé dříve narození. Nejprve jsem sondovala a oslovovala některé známé, zda by takový spolek uvítali. V říjnu roku 2015 jsem oslovila 6 žen, o kterých jsem si myslela, že by mohly mít zájem na vzniku spolku pro seniory, kteří nechtějí pouze sedět doma a zabývat se svými neduhy.

Po několika setkáních, kde jsme si sdělovaly představy o činnosti, jsme oslovily paní Hanu Němcovou, předsedkyni Krajské rady středočeského kraje SDČR, která nám poradila jak spolek založit a jakou činnost nabízet, aby byl spolek účelný. 23.11.2015 proběhla ustavující schůze, na které byly zvoleny členky výboru.

Měla jsem opravdu velké štěstí, protože výběr spoluzakladetelek byl 100% úspěšný a po prvním roce činnosti jsem nesmírně vděčná, že jsme se sešly všechny naladěné na stejnou notu.

S ohledem na to, že se nám zkratka našeho spolku zdá nic neříkající, domluvily jsme se na tom, že si budeme říkat „Věčně mladí senioři“. Prezentujeme se zatím oběma způsoby. SDČR MO Buštěhrad z.s. alias „Věčně mladí senioři“ a věříme, že se do povědomí „buštěhraďáků„ a nejen jich, pod tímto názvem vžijeme a budeme tak také vnímáni.

Členky výboru

Členky výboru jsou zakládající členky spolku, které byly zvoleny na Ustavující schůzi 23.11.20015.

Předsedkyně spolku – Stanislava Šumná – statutární orgán

Místopředsedkyně – Anna Kořínková – statutární orgán

Předsedkyně Kontrolní a revizní komise – Zdeňka Doušová

Členky KRK – Jitka Fršlínková, Marie Kaiserová

Účetní – Dana Novotná

Členka výboru – Eva Procházková

Členská základna

 

Do roku 2016 jsme vstupovali s 8 členy spolku, všichni obyvatelé Buštěhradu.

Během roku 2016 se základna rozrostla na 42 členů a s tímto počtem vstupuje do roku 2017, kdy předpokládáme další rozšiřování základny.

Z tohoto počtu je 11 členů do 65 let, z toho je jedna členka invalidní důchodkyně, a 31 členů nad 65 let. Mužů je 5 a žen 37. Buštěhradských obyvatel je 29 a z okolních obcí 13 členů.

Činnost v roce 2016

Do našeho prvního roku jsme vstupovaly s představou, že se budeme pravidelně scházet odpoledne jeden den v týdnu. Při hledání prostor pro naše schůzky se nakonec našel v prostorách Pelíšku, kde jsme celý rok každý pátek odpoledne měli možnost scházet se a provozovat různé činnosti. S maminkami jsme prožili krásný rok v souladu a vzájemném porozumění. Jsme opravdu vděčné, že jsme mohli jejich prostory využívat.

Další představy bylo zajišťovat procházky po okolí, výlety do vzdálenějších míst, návštěvy výstav, organizování výstav a přednášek, společné cvičení a zapojování do dalších akcí ve městě. Z našich představ se něco zdařilo více, něco méně a hlavně nás během roku napadaly další aktivity.

Pravidelné akce v roce 2016

Velmi brzy se začaly konat pravidelné akce. Nejvíce navštěvovanými se staly tak zvané „Sedánky“ každý pátek od 15.00 do 18.00 v již zmíněném Pelíšku a za rok 2016 se uskutečnily 36 x. Zúčastňovalo se jich 6 až 15 členů. Sedánky probíhají v duchu povídání, hraní stolních her případně cvičení, předávání různých rad a poznatků, příprav na akce, ručních prací. Vaříme si tu kávu, čaj, oslavíme narozeniny, nebo si jen tak popovídáme a plánujeme, co bychom mohli uskutečnit.

Na Sedánky chodí také nečlenové spolku, z kterých se postupně členové stávají, nebo nestávají, vše necháváme na jednotlivcích. Většinou se scházíme v počtu od 10 do 15 návštěvníků. Někteří z nich jsou již pravidelnými hosty, někteří se přijdou pouze podívat, někdo chodí nepravidelně. 

Další pravidelnou činností jsou vycházky do okolí, které se konají každou první sobotu v měsíci a jsou navštěvované ve velkém počtu. Pohybujeme se mezi 15 až 25 účastníky.  Celkem jsme byli na procházce 7x – 2x Okoř ( zimní a jarní), 2x k Jánu, 1x Lidice a okolí, 1x procházka za ptactvem s panem Swartem, 1x Hřebeč – Oáza. Do budoucna bychom rádi nabídku rozšířili na více dnů v měsíci.Třetí a velmi významnou pravidelnou aktivitou je cvičení Jógy, kterou provozujme na velkém sále v Zámku, kde je příjemné prostředí. Vede nás velmi zkušená lektorka paní Lucie. Schází se nás od 10 do 15 pravidelných cvičenek.

Ostatní akce 2016

Leden 2016 – Tříkrálový pochod – vlastně naše první spolková akce a jednalo se o pochod na Okoř a zpět, byla připravena také varianta využít autobusy, kterými se mohli méně zdatní vrátit domů. Tato akce také odstartovala „Štafetový pochod kolem rovníku“ .

Tento nápad vznikl jako motivační proto, abychom se cíleně hýbali. Máme jej rozdělený na společné pochody a sólo pochody. Společné jsou ty jedenkrát za měsíc, kdy se sčítají km všech účastníků. Sólo pochody jsou ty, které ujde každý jednotlivec za týden. Všechny km se zapisují a sčítají a za rok 2016 jsme ušli celkem 6 107 km. Z toho sólo 5 333 km a společně 774 km.  Celkem zaznamenávám kilometry tohoto „rovníkového“ pochodu u 34 Lidí. Věříme, že v roce 2017 jich bude více.

Únor 2016 – první přednáška, kterou nám přednesl pan Dr. Skála, kterou jsme prezentovaly pod názvem Nemoci štítné žlázy.

Březen 2016 – senioři, ale také ostatní občané se zúčastnili přednášky Městské policie Kladno o Bezpečnosti seniorů v domácnostech, seznámili se také s různými nástrahami, a jak se proti nim mohou bránit.

Ve školní družině jsme vyhlásili soutěž o LOGO „Věčně mladých seniorů“,do které se vedoucí družiny, paní Anna Holejšovská, společně s dětmi nadšeně pustila.

Duben 2016 – navštívili jsme Legiovlak, kde jsme mohli obdivovat statečnost našich legionářů. Poprvé jsme zorganizovaly, v minulosti velmi oblíbené, Posezení při muzice, kde byla zcela mimořádná účast. Největší akcí byl výlet za Toskánkou do Zákup a na zámek Lemberk, který měl velký úspěch a proběhl v opravdu milé atmosféře.

Květen 2016 – Společně jsme mohli obdivovat Výstavu kaktusů v Lidicích a po ní jsme navštívili naše členky z Lidic, které nás v Oáze příjemně pohostily.

Další Posezení při muzice, se neslo v duchu Dne matek, kde vystoupil dětský soubor Duha, pod vedením paní Aničky Holejšovské, který přinesl všem maminkám a babičkám krásnou hudební kytičku. Velkou akcí, na kterou jsme se připravovali celé jaro, byly STROMY – na květnovém Jarmarku jsme společně ozdobily některé naše stromy upletenými a uháčkovanými čtverci a květinami a vznikla tak velmi příjemná podívaná, i když se jí nezúčastnilo velké množství zájemců.

Některé z našich členek se zúčastnily velmi vydařené výstavy TITANIC .

Významný byl také prodej kytiček při akci Den proti rakovině.Červen 2016 – nejvýznamnější akcí bylo vyhodnocení soutěže o  LOGO pro „Věčně mladé seniory“. Této soutěže se zúčastnily děti ze Školní družiny pod vedením paní Aničky Holejšovské. Obrázek vítězné Adélky Matouškové, sova, budeme využívat při prezentaci našeho spolku. Děti byly odměněny a chystali jsme výstavu všech obrázků, které byly do soutěže přihlášeny. Obrázky vyhodnocovala odborná porota složená z odborníků, Veroniky Richterové, Alice Masters, Jiřího Žitníka a Michala Fialy, který obrázek Sovy zpracoval do podoby, kterou budeme moci používat.

.vytvareni-loga--02.jpg

Adélka Matoušková s vítěznou sovou

Srpen 2016- léto nás přimělo k další aktivitě. Po rozhlédnutí kolem sebe jsme zjistili, že je potřeba přiložit ruku k dílu a podílet se na vzhledu našeho města a tak se nám podařilo zbavit Kozlerovy schody plevele a stejně tak hřiště na Pétaque, které jsme hned vyzkoušeli a narodil se plán na příští rok. Pustit se do hraní této příjemné hry

.kozlerovy-schody-2016--03.jpg

Kozlerovy schody

Září 2016 – Velkou akcí byla výstava Buštěhrad tvoří, kterou jsme připravovali celé léto a zúčastnilo se jí 19 vystavovatelů. Úspěch byl tak velký, že určitě bude mít výstava pokračování

Říjen 2016 – výlet do Ploskovic a Velkého Března byl opět dobrou volbou

a i když nám počasí nepřálo, účastníci si přivezli krásné zážitky.

Na Jarmarku jsme zajišťovaly tradiční Štrůdlování, kterého se pekařky a pekaři zúčastnili již pátý rok. Vítězkou se stala paní Seifertová, která je stálou účastnicí soutěže.

Listopad 2016 – Buštěhrad měl možnost vidět velmi půvabnou přehlídku prvorepublikové módy, kde mohli vidět hlavně původní klobouky ze sbírky paní Marie Pávkové, kterou jsme nazvaly Přehlídka historických klobouků. Mohli jsme ale obdivovat i zástěrky a prádlo našich babiček.

V listopadu jsme také jako odměnu nabídly všem aktivním členkám účast na přednášce Vizážistky, která je odborně nalíčila.

Country hodinka bylo příjemné malé posezení při kytaře s hudbou našeho mládí, která se zpívala u táboráků.

Dále jsme zorganizovali již tradiční Sbírku pro Diakonii Broumov, za kterou jsme dostail od Diakonie písemné poděkování. Nadále chceme Diakonii těmito sbírkami podporovat, protože při zpracovávání sebraných věcí zaměstnává lidi, kteří se na trhu práce těžko uplatňují.

Na Výroční členské schůzi jsme zhodnotili celoroční aktivity a usnesli se na dalším pokračování naší činnosti, která se pro mnohé starší občany ve městě stala nepostradatelnou.

klobouky-4-11-2016--01.jpg

Z přehlídky „Historické klobouky“ na Zámku

Prosinec 2016 – příjemný výlet minibusem na Vánoční dvůr Dobrovíz, kde jsme se naladili na krásnou Vánoční atmosféru.

Poděkování

 Naše práce by se nám nepodařila, pokud by jsme neměli, nejen finanční, podporu MěÚ, za kterou moc děkujeme a věříme, že do budoucna budou naši zastupitelé na náš spolek a jeho práci pyšní a budou nás s radostí podporovati nadále. Děkujeme za dotaci a možnost využívat prostory na Zámku.

    Velký dík patří také panu Kuthanovi, který nám vždy ochotně zpřístupnil prostory na sále v Restauraci u Bečvářů a svým příjemným a ochotným přístupem se nám společně s manželkou a personálem věnovali.

     Velmi nám pomohl Sokol, který ochotně pronajal sál, když jsme hledali prostory pro cvičení jógy, děkujeme za ochotu.

     Pan Vítězslav Helísek si zaslouží naše díky za pronájem sálu k premiéře vydařené výstavy Buštěhrad tvoří.

     Velmi důležitou roli sehrála při našich akcích vedoucí Školní družiny, paní Anna Holejšovská, se kterou byla úžasná spolupráce. Díky její ochotě se mohly úspěšně potkat generace seniorů a dětí. Moc jí děkujeme co pro nás a děti udělala a je nám líto, že s ohledem na ukončení její práce v ZŠ Buštěhrad,

do budoucna už tato spolupráce nebude mít stejnou podobu.

     Na závěr chceme poděkovat paní předsedkyni Haně Hejné a všem maminkám z Pelíšku za to, že jsme měli celý rok kam chodit na naše Sedánky. Moc se nám u nich líbilo a prostředí Pelíšku nám skýtalo skvělé zázemí.

 

HOSPODAŘENÍ

 

Náklady

Pohoštění při akcích                                                                 2 711,- Kč               

Ceny pro soutěžící + dárky                                                       3 825,- Kč               

Náklady na dopravu                                                                 19 147,-Kč

Pronájem prostor pro akce                                                        7 000,- Kč

Nákup členských známek                                                            840,- Kč

Náklady na hudbu                                                                   10 000,- Kč

Nákup stolních her                                                                    1 999,- Kč

Nákup sportovních potřeb                                                         1 998,- Kč

Kancelářské potřeby                                                                  1 133,- Kč

Pořízení razítka organizace                                                          275,- Kč

Vklad při založení účtu                                                                 500,- Kč

Drobné výdaje                                                                           1 005,- Kč

Platba za hudbu na Posezení při muzice                                  6 800,- Kč

Platba za dopravu na akce                                                       1 234,- Kč                

Celkem                                                                                   58 467,- Kč

Příjmy

Dotace MěÚ                                                                            48 000,- Kč

Prodeje členských známek                                                       2 100,- Kč             

Příspěvky získané při akcích – doprava                                   9 340,- Kč

Příspěvky získané z ostatních akcí                                           9 470,- Kč

Celkem                                                                                  68 910,- Kč

Hospodářský výsledek                                                        10 443,- Kč

 PLÁNY PRO ROK 2017

V roce 2017 chceme pokračovat v akcích, které jsme již vyjmenovali výše a setkali se s úspěchem. Více se chceme zaměřit na pomoc při péči o prostředí našeho města. Rádi bychom se více zaměřili na společné tvoření a více přednášek o zdravém životním stylu.

Plánujeme víc náš spolek přiblížit veřejnosti, tím, že vytvoříme kalendář na rok 2018, který by nás měl reprezentovat.

Chystáme se spoluvytvářet oslavy našeho města k jeho výročí 520 let od založení. Společně s Kulturním výborem města Buštěhradu a MěÚ Buštěhrad se chystáme k organizaci Retro výstavy, kdy chceme oslovit obyvatele k zapůjčení artefaktů, které přiblíží vývoj Buštěhradu.

 Dalším důležitým úkolem by měla být spoluúčast na tvorbě krátkého dokumentu o našem městě, kde by měli mít možnost vystoupit osobnosti města. Na tomto projektu budeme opět spolupracovat s výše uvedenými organizátory oslav..

K oslavám budeme chtít přispět také opakováním úspěšné výstavy historických klobouků.

Vzniká také spolupráce s DPS Buštěhrad s kterou plánujeme zorganizovat Olympiádu nejen pro dříve narozené, kde se chceme pokusit o společnou aktivitu seniorů a dětí.

Na akce v roce 2017 se těšíme a jsme zvědaví, co nám nový rok přinese, určitě nebudeme čekat se založenýma rukama.

                                                                           Výroční zprávu napsala

                                                                                                    Stanislava Šumná

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář