Jdi na obsah Jdi na menu

Výlet do Krakova na 4 dny

Akce Krakov

Vážení členové spolku Buštěhradské fórum, přátelé, kamarádi a zájemci o společné zážitky technického i kulturního charakteru,

Cílem tohoto nízkonákladového několikadenního výletu je příjemně společně strávený čas. Užijeme si veselé nálady v autobuse, jak je obvyklé u akcí Buštěhradského fóra. Užijeme si i společné večery.

Program, který je níže uveden, je nosným popisem míst, která určitě navštívíme. V některých případech je možné zvolit odpoutání od hlavní skupiny a zvolit si individuální program. Kde to tak bude možné, je ještě v časovém intineráři uvedeno níže.

Kdo se nebude chtít těchto akcí zúčastnit, musí to výslovně uvést v přihlášce. V podstatě se jedná jen o elektrárnu v Dlouhých stráních, kde se můžete odpoutat a jít na turistiku, a dále na akce v Ostravě druhý den. Pokud nepůjdete do oceláren, musíte si řešit oběd sami. Peníze za tento oběd a za vstupy se vám následně po přepočítání vrátí zpět během výletu, nejpozději po našem návratu. Doporučení např. na Valdek, a jiná zajímavá místa individuálně, je možné.

U obědů jsou domluvena menu, teda polévka, hl. jídlo, nápoj a zákusek. Na každý oběd dostanete před odjezdem z Buštěhradu dotaz, co ze dvou variant na každý den budete chtít. Na oběd je vyčleněna jedna hodina, abychom se nezdržovali.

Ubytování je na kolejích VŠB v Ostravě Porubě. Budeme spát po dvou na pokoji. Lednička, sprchový kout (ve spojovací chodbě mezi dvěma pokoji, uzavíratelné dveře mezi nimi), možnost si uvařit je, ale bez nádobí. Ubytování je bez snídaně a večeře. Pokud by někdo chtěl ubytování se snídaní, je to možné s příplatkem 150 Kč na osobu a den, tedy 450 Kč v komfortněji vybaveném hotelovém typu. Na teplou večeři budeme chodit do Globusu, kde si budeme moci nakoupit i jiné potraviny. Večeři v Polsku si řešíme formou svačiny s sebou do autobusu z Ostravy.

Večery uvažuji, že strávíme, kdo chce, společně. Zpěvem, vínem, ženami a muži. Je možnost také večerní návštěvy blízké hvězdárny a planetária – velmi zajímavé, a nebo večerní prohlídkou Poruby z 50. let. Vše s českým průvodcem.

Vzhledem k tomu, že cena na osobu je 4 000 Kč a je kalkulována na 4 dny včetně všech vstupů, průvodců, autobusu, oběda a ubytování pro 50 osob (v ceně jsou tedy 3 noclehy, 4 obědy, 7 vstupů a autobus) , chtěl bych vás požádat o vaši závaznou přihlášku, pokud možno, co nejdříve. Děkuji.

Napište na email jiri.janouskovec@seznam.cz

Uveďte jméno a příjmení, věk, telefon.

Peníze pošlete na účet: 2401094430/2010. Nebo složit peníze a data na MěÚ k paní Zemanové nebo Vestfálové.

Termín výletu: 24. 8. až 27. 8.

Dotazy možné na výše uvedené emailové adrese nebo na tel.: 736 203 133.

Jiří Janouškovec st.  

  1. Den

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně – kompletní prohlídka

3 hodiny exkurze. Elektrárna má tři "nej":

  • největší reverzní vodní turbínu v Evropě - 325 MW,
  • elektrárnu s největším spádem v České republice - 510,7 m
  • a největší instalovaný výkon v ČR - 2 x 325 MW.

Elektrárna plní v elektrizační soustavě několik významných funkcí - statickou, dynamickou a kompenzační. Statickou funkcí se rozumí přeměna nadbytečné energie v soustavě na energii špičkovou - v době přebytku elektrické energie v síti (především v noci) se voda čerpá z dolní nádrže do horní a ve špičkách, v době nedostatku elektřiny, se v turbínovém režimu vyrábí elektrický proud. Dynamickou funkcí přečerpávací vodní elektrárny se rozumí schopnost plnit funkci výkonové rezervy systému, vyrábět regulační výkon a energii a podílet se na řízení kmitočtu soustavy. Kompenzační provoz slouží k regulaci napětí v soustavě.

Výstavba elektrárny byla zahájena v květnu 1978. Na počátku osmdesátých let však byla z rozhodnutí centrálních orgánů převedena do útlumového programu. V roce 1985 došlo k modernizaci projektu a po roce 1989 bylo rozhodnuto stavbu dokončit. Do provozu byla elektrárna uvedena v roce 1996.

Elektrárna je řešena jako podzemní dílo. Obě soustrojí jsou umístěna v podzemí, v kaverně o rozměrech 87,5 x 25,5 x 50 m. Souběžně s kavernou turbín se v podzemí nachází komora transformátorů, která má rozměry 115 x 16 x 21,7 m. V této komoře jsou dva blokové trojfázové transformátory, rozvodny 22 kV a další zařízení.

 

Horní nádrž je s podzemní elektrárnou spojena dvěma přivaděči, každým pro jedno soustrojí. Přivaděče mají délku 1 547 m a 1 499 m. Elektrárna je spojena s dolní nádrží dvěma odpadními tunely o průměru 5,2 m. Tunely jsou dlouhé 354 a 390 metrů. Dolní nádrž se nachází na říčce Divoká Desná. Nádrž má celkový objem 3,4 mil. kubických metrů, výšku hráze 56 m, kolísání hladiny 22,2 m. Horní nádrž se nachází na hoře Dlouhé Stráně v nadmořské výšce 1350 m. Má celkový objem 2,72 mil. m 3.

Technologický proces zajišťují dvě reverzní turbosoustrojí, každé o výkonu 325 MW. Výkon reverzní turbíny při čerpadlovém režimu činí 312 MW, při turbínovém až 325 MW. 

Kromě správní budovy s velínem se na povrchu nachází objekt vývodového pole se zapouzdřenou rozvodnou 400 kV, dílny a sklady, garáže, čistírna odpadních vod a úpravna vody.

Výrobní jednotka - Dlouhé stráně

Instalovaný výkon

2 x 325 MW

Rok uvedení do provozu

1996

Typ turbíny

Francis

 

Expozice Čarodějnické procesy (Geschaderův dům) – Šumperk plus prohlídka budov po městě s touto tématikou

K nejvýznamnějším památkám města Šumperka patří také Evropský dům setkávání, tzv. Geschaderův dům, ve kterém se v době neblaze proslulých čarodějnických procesů odehrály příběhy a osobní tragédie konkrétních šumperských obětí. Ve sklepních prostorách této památkově chráněné budovy se nachází expozice Čarodějnické procesy, ve které se dozvíte většinu informací a zajímavostí o čarodějnictví a církevní inkvizici v Jeseníkách ve 2. polovině 17. století, pomocí moderní průvodcovské technologie guidePORT, ukázkami věznění, mučení, starých dokumentů, samotného audio průvodce a video ukázek. Expozice tématicky navazuje na průvodcovaný procházkový okruh Šumperkem s názvem Kde v Šumperku žily čarodějnice.

Ubytování na kolejích VŠB Ostrava

Dvoulůžkové pokoje.

  1. Den

Prohlídka areálu funkční ocelárny společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.

účastníci budou seznámeni s bezpečností a jsou jim zapůjčeny ochranné pomůcky (přilba, ochranné brýle, ochranný plášť, ochrana sluchu). Co se týče požadovaného oblečení – všichni musí mít kalhoty s dlouhými nohavicemi, obuv uzavřenou bez podpatků (ne sandály, kraťasy, sukně….).  Délka trvání exkurze závisí na tom, co vše bude možno z provozních důvodů vidět (budeme vědět cca 14 dní předem), obvykle bývá 3 hodiny. Například plynulé lití bram, válcovna pásů, středojemná válcovna. Po areálu se pojede firemním autobusem.

Prohlídka vojenských pevností v Opavě a Hlučíně.

Prohlídka nejzachovalejšího opevnění s vybavením v ČR. Plynulá návštěva dalších objektů podle času a chuti.

  1. Den

Návštěva Krakowa – náměstí s kostelem, hrad Wawel – Královské reprezentativní komnaty, katedrála.

Uvidíme to nejlepší z Krakova. Vše s českým průvodcem. Historické tržiště s kostelem, nejlepší okruh na Wawelu, královském hradě a katedrálu, kde se pohřbívali polští králové.

Návštěva solných dolů Wieliczka u Krakowa

Tříhodinová exkurze do hlubinných dolů s českým nebo slovenským průvodcem

  1. Den

Slavkovské bojiště.

S průvodcem navštívíme autobusem jednotlivá místa bitvy tří císařů, kde zvítězil Napoleon a kde bojovalo 200 000 vojáků. Objedeme bojiště se zastávkami na Santonu, Žuráni, u Mohyly míru a s koncem opět ve Slavkově. Na Mohyle bude zajištěná prohlídka multimediální expozice o bitvě a památníku (kaple).

Domov

Tj. Buštěhrad

Časový itinerář

1. den

odjezd Buštěhrad                              5,00

vodní dílo Dlouhé Stráně                  10,00-13,00  (možnost alternativně na indiv. turistiku)

oběd                                                   13,00-14,00

muzeum Šumperk                            15,00-16,30

večeře Globus                                   18,30-19,30

ubytování koleje VŠB                      20,00

2. den                       

snídaně                                  8,00-8,30

odjezd z VŠB                        8,45

ArcelorMittal                        9,00-12,00                   (možný indiv. program)

oběd                                     12,00-13,00                 (možný indiv. program) 

Opava - Hlučín - pevnosti(Paskovská štola)           14,00-17,00 (možný indiv. program)

večeře Globus + nákup večeře na PL           18,00-19,30 (možný indiv. program)

příjezd koleje VŠB                19,45

fakultativní výlet hvězdárna 20,00                                

3. den                       

snídaně                                  8,00-8,30

odjezd z VŠB                        8,45

Krakov                                  11,00-12,30

oběd                                      12,30-13,30

Wawel (1 okruh) a katedrála            14,00-16,45

odjezd Krakov                                  17,00

Wieliczka                                          17,50-20,45

příjezd koleje VŠB                           23,30

4. den                                                        

snídaně                                  8,00-9,30

odjezd z VŠB                        10,00

Slavkov a oběd                     11,00-15,30

příjezd Buštěhrad                  19,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář